ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Lyžařský kurz 1. stupně


AKTUÁLNÍ INFORMACE
Výcviková skupina - Sjezdové lyžování - pokročilí
budou dojíždět do areálu: Lučany - U Pily, www.vlekupily.cz
(sněhové podmínky velmi dobré) Vážení rodiče,
uvádíme kontakty, na které bude nutné oznámit případnou absenci Vašeho dítěte na LK:

a)     
den předem na adresu vitova@zs-vesec.cz, nebo na tel. číslo: 485 130 357,
b)    ráno v den výcviku - do7.45 h. na tel. číslo: 485 130 357,   48 48 49 101, 724 240 791.Informativní schůzka - 16. 1. 2018 od 17. 00 hodin   ve školní jídelně

Program

1.     Úvodní slovo ředitelky školy, představení jednotlivých vedoucích družstev

Sjezdové lyžování - začátečníci
Výcvikové místo: Bucharka
Vedoucí družstva: Mgr. Vítová, asistentka pedagoga Bc. Hušková, instruktoři                       

Snowboarding - začátečníci                         
Výcvikové místo: Bucharka
Vedoucí družstva: Mgr. Kovářová, instruktoři

Sjezdové lyžování - pokročilí
Výcvikové místo: Lučany - vlek U Pily, dojíždění dle sněhových podmínek
Vedoucí družstva: Mgr. Kotková, asistentka pedagoga Čepeláková, instruktoři

Sjezdové lyžování - sportovní
Výcvikové místo: areál Ještěd (F 10, Pláně, Liberecká)
Vedoucí družstva: Mgr. Zimová, instruktoři

Běžkaři
Výcvikové místo: Břízky - Jablonec nad Nisou
Vedoucí družstva: Mgr. Ježková, instruktoři

Zůstávající děti ve škole:  Mgr. Krajová, asistenti pedagoga                                                           

2.     
Organizační informace - Mgr. Vítová:
- první den organizace ráno v šatnách,
- časový režim na svahu,
- nutné vybavení a potvrzení, aktuální telefonní číslo na zákonného zástupce,
- průběh celého týdne
(časový režim, úschovna výzbroje na výcvikovém místě apod.),
- storno podmínky,
- nutnost včasného nahlášení absence dítěte třídní učitelce,    vedoucímu družstva, na sekretariát školy
- evidence nepřítomných,
- bezpečné chování žáků při výcviku  
(Nelze tolerovat neuposlechnutí pokynů instruktorů či učitele, žák může být kdykoliv v průběhu výcviku vyřazen z důvodu nekázně!)
- při nedostatečné výstroji (chybějící lyžařské brýle, rukavice, helma apod.) se žák daný den nebude výcviku účastnit a to bez finanční náhrady,
- v případě úrazu učitel zajišťuje 1. pomoc, informuje zákonného zástupce a domlouvá s ním předání dítěte.

3.      Informace od lyžařské školy Způsob platby

Běžkaři
S ohledem na to, že se pro letošní lyžařský výcvik přihlásilo poměrně hodně dětí,
podařilo se nám domluvit s LŠ pro tuto skupinu 2 lektory.
Cena za jednoho lektora (dle informačního lístku) je 2000,- Kč, nyní bude cena pro tuto skupinu 4 000,- Kč.
Vzhledemk tomu, že je přihlášeno 16 dětí, cena k úhradě pro jednotlivce bude 250,-Kč za výcvik  - platba převodem v době od 3. 1. -12. 1. 2018 nebo hotově 16. 1. 2018 po informativní schůzce.
+ 200,- Kč každý za dopravu - platba pouze hotově paní uč. třídní v době od 3. 1. -12. 1. 2018.


Ostatní výcvikové skupiny
Platbu prosíme proveďte v době od 2. 1. 2018 do12. 1. 2018       (ne dříve) ve dvou částkách:

A.      Částku na dopravu: 200,- Kč bude vybírat třídní učitelka v hotovosti - potvrzení v ŽK (taktéž do 12. 1. 2018).Záloha za dopravu činí 200,- Kč, děti platící KRPŠ dostanou na dopravu příspěvek. Doprava bude vyúčtována po skončení LK.

B.       Částku za lektorné: výše platby dle zařazení do výcvikové skupiny uhraďte následujícími dvěma způsoby: 

1.    Bezhotovostní platba na účet školy 

Účet školy:5452102/0800

Variabilní symbol má každá třída jiný:
3. A:201831  
3. B: 201832
3. C: 201833                                
4.A: 201841                 
4.B: 201842                
4.C: 201843 

Do zprávy pro příjemce,prosím, uveďte: příjmení a třídu žáka 

2.    Platba hotovostí v kanceláři školy dne 16. 1. 2018 po ukončení informační schůzky

UPOZORNĚNÍ
V případě, že Vaše dítě vlastní pro období lyžařského výcviku permanentní průkazku pro areál Ještěd, kontaktujte prosím do 3. 1. 2018 Mgr. Vítovou, bude Vám ponížena cena kurzu.