ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018

Informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2017/2018 budou postupně přidávány do této stránky.
Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd.


Pro školní rok 2017/2018 byly stanoveny do 1. tříd tyto třídní učitelky:

I. A     Mgr. Jana Stříbrná
I. B     Mgr. Marie Houšťová

I. C      PaedDr. Šárka Vakrmanová


Ke konci měsíce května budou zveřejněna jména třídních učitelek pro budoucí 1. třídy ve vitríně školy a na webové stránce školy.

Rozdělení dětí do konkrétních tříd bude probíhat začátkem června tak, aby k datu schůzky (čtvrtek 15. 6. 2017 17:00 budova 1. stupně 3. patro 1. třídy)  již bylo rozděleno. V den schůzky rodičů budoucích prvňáků budou vyvěšeny seznamy dětí  i s paní učitelkou třídní na nástěnce na chodbě u 1. tříd i na dveřích konkrétní 1. třídy.

Tento způsob je zvolen s ohledem na to, že škola nemůže zveřejňovat jmenné seznamy žáků.

 


ODLOŽENÍ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Zdůvodnění
Dne 20. dubna se k zápisu do 1. ročníku na ZŠ Česká pro školní rok 2017/2018 nedostavil poměrně velký počet dětí ze spádové oblasti ZŠ Česká, které je škola ze zákona povinna přijmout.
 

Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ Česká:

  • - Všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Česká, které se k zápisu dne 20. dubna dostavily, budou přijaté.  

Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast ZŠ Česká:
  • - Pro děti z jiné spádové oblasti než ZŠ Česká musíme nyní odložit termíny případného losování, vyhlášení výsledků zápisu i termín pro možnost vyjádření zákonného zástupce k podkladům k rozhodnutí.
  • - Škola musí vyčkat, zda se spádové děti ještě k zápisu na školu dostaví.
  • - Nyní je nutné sledovat webové stránky školy či školní vitrínu, kde se budeme snažit v co nejkratším čase zveřejnit termín losování i termín kompletního vyhlášení výsledků zápisu do 1. ročníku pro rok 2017/2018.
  • - 20. dubna 2017 - dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení a začala běžet 30 denní lhůta k vyřízení dané žádosti. Nejpozdější termín zveřejnění výsledků zápisu je 19. 5. 2017.

Vedení školy děkuje za pochopení.
V Liberci dne 21. 4. 217                                                             Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy
© 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist