ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Školní družina

Po skončení vyučování nabízíme dětem pestrý program, který, jak doufáme, uspokojuje všechny jejich potřeby.

Zpíváme, tančíme, hrajeme všelijaké hry, soutěžíme, vyrábíme z různých materiálů, luštíme, šifrujeme, chodíme do tělocvičny. Pokud je příznivé počasí, jsme každý den venku na školní zahradě nebo dětském hřišti. Podnikáme i různé výlety do okolí školy.

Zveřejnění registračních čísel žáků přijatých do školní družiny pro školní rok 2018/19 zde
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2018/19 zde
Zveřejnění registračních čísel žáků přijatých do školní družiny pro školní rok 2017/18 zde
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2017/18 zde
Zveřejnění registračních čísel žáků přijatých do školní družiny pro školní rok 2016/17 zde
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2016/2017 zde
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2015/2016 zde
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2014/2015 zde
Stanovení úplaty za poskytování služby ve školském zařízení - školní družina zde
Žádost o prominutí úplaty ŠD zde

Vnitřní řád školní družiny zde

Informace o provozu školní družiny pro rok 2017/18

Provoz ŠD: denně od 6.00 - 7.35 11.35 - 17.00
Ranní družina: 6.00 - 7.35 (zvonek ŠD ranní, konečná)
Děti musí přijít do7.15 - pak se budova zavírá.

V 7.35 odchází žáci do jednotlivých učeben a připravují se na výuku.
Po skončení vyučování předávají učitelé děti vychovatelům.

ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD

1. Po obědě

A) sám, bez doprovodu - písemně/lísteček, notýsek/ p.vych. předá dítě bezprostředně po jídle do šatny

B) s doprovodem, ihned po skončení vyučování a po obědě - písemně/lísteček, notýsek/ dítě si vezme aktovku do šatny a bezprostředně po jídle bude předáno doprovodu. Pokud doprovod nebude čekat v šatně, předá žáka dozoru u šaten.

C) s doprovodem - konec vyučování v 11.35 - / přesuny, docházka, oběd / - rodiče si vyzvednou své dítě od 12.30 - 13.00 osobně v herně nebo třídě, dle rozpisu na nástěnce u šaten. Nutné nahlásit dozoru u šaten !!!!
s doprovodem - konec vyučování ve12.30 - / přesuny, docházka, oběd /- rodiče si vyzvednou své dítě od 13.00 - 13.15 osobně v herně nebo třídě, dle rozpisu na nástěnce u šaten. Nutné nahlásit dozoru u šaten !!!!

V době od 13.00 - 15.00 hod. probíhá organizovaná činnost
( TV, HV, DV, PČ, VV, výlety, pobyt v přírodě .. )

2. V době od15.00 - 17.00 hod.

A) sám, bez doprovodu - p.vych. vypouští děti dle zápisního lístku nebo písemného sdělení od rodičů.

B) s doprovodem - zvonek ŠD ranní, konečná - v době od 15,00 - 15,30 si rodiče osobně přeberou své dítě v herně nebo třídě, dle rozpisu na nástěnce u šaten . Nutné nahlásit dozoru u šaten !!!!
V době od 15,30- 17,00 si rodiče osobně vyzvednou své dítě v přízemí na chodbě před hernou

Seznam věcí do ŠD :
Obuv a oděv na převlečení v látkové tašce nebo sáčku. Vše podepsané. 1x balík papírových kapesníků / na celý rok/ Šťáva -alespoň 1x za pololetí

Platba za ŠD :
Platby za školní družinu probíhají bezhotovostním platebním stykem.
Měsíční částka je 150 Kč a je hrazena ve dvou částkách.
1. platba za září - prosinec 600 Kč - uhrazena do konce září
2. platba za leden - červen 900 Kč - uhrazena do konce ledna

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 150,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.

V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

číslo účtu ŠD : 5452102/0800
Zpráva pro příjemce : příjmení a třída, kterou žák navštěvuje / Novák 3.B /

Vychovatelé ŠD:

1.A                        Eva Kučerová                Herna č.2 / 3. patro u 1.tř./
1.B                        Hana Cinibulková         Herna č. 3 / přízemí/

1.C                         Jana Škodová                Herna č. 1 / 3. patro u 1.tř./         

2.A                        Zuzana Hlavatá             Herna č.4  / přízemí /                         
2.B                        Renata Melzerová        Herna č.6
/ suterén/

2.C                        Jana Musilová                Herna č 7 / přízemí směr na II.stupeň/                                                                
3.tř.                      Martina Horáková         Herna č. 5
/ přízemí u velké TV /      

Jídelna:

a) Výdej obědů rodičům nemocného žáka od 11,00 - 13,45 hod z výdejního okénka ze zahrady ZŠ.

b) Platba stravného - bankovním převodem
-hotově poslední 3 dny v měsíci -
Do 8,00 h vchodem NŠ
Po 8,00 h hlavním vchodem od pošty, zvonit na sekretariát nebo p. školník.

Vedoucí vychovatelka : Renata Melzerová

Telefon do ŠD: 48 48 49 100

Vedoucí stravování: p. Slezáková

 

 

 © 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist