ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Přijímací řízení 2020

23. 10. 2018 Věra Herainová

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

STRUČNÝ PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM pro žáky 9. ročníku 

 PŘIHLÁŠKY 

- pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 střední školy

- na jeden formulář se uvádějí obě školy 

- každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám na zvolenou střední školu 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

- kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel školy 

- tyto informace musí být zveřejněny na webu školy, a to do konce ledna 2020, resp. do konce října 2019 u oborů vzdělání s talentovou zkouškou (týká se uměleckoprůmyslových škol, konzervatoří  a sportovních gymnázií) 

- hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou 

- bude probíhat jednotná zkouška z českého jazyka a literatury + matematiky

(pro uchazeče na čtyřleté maturitní obory povinná) 


- pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (školní přijímací zkoušky), je-li stanovena (14. a 15. dubna 2020)

- souhrn informací naleznete na www.edulk.cz 

 

VÝSLEDKY 

- ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2020

- na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí 

- rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku 

- informace o konání dalších kol přijímacího řízení včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

- proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání, více informací naleznete na www.edulk.cz 

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

- potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole 

- zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN, vydává jej základní škola; 

- v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek

-  uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy) 

- zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou) u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej znovu do oboru vzdělání bez TZ 

 

HARMONOGRAM 

- 31. ledna 2020 /31. října 2019/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek 

- 1. března 2020 /30. listopadu 2019/* odevzdání přihlášky řediteli střední školy 

- 14. dubna a 15. dubna 2020 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory

- 16. dubna a 17. dubna 2020 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia

- od 22. dubna do 30. dubna 2020 /od 2. ledna do 15. ledna 2020/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium 

- 13. května a 14. května 2020 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky výše uvedené 

-  doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace (může dojít ke změnám)

* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

zdroj: www.edulk.cz

 

 


© 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist