IZS od 12.4.2021

7. 4. 2021


Vážení rodiče, tento email se Vás týká v případě, že patříte do skupiny zákonných zástupců s vybranou profesí:

 Od 12.4. 2021 se vrací žáci v rotačních skupinách do školy (1 týden prezenční výuka, jeden týden distanční výuka).Škola bude poskytovat možnost žákovi, jehož zákonný zástupce pracuje ve vybrané profesi, využít školní družinu k distanční výuce a volnočasovým aktivitám v době provozu školní družiny, tj od 6:30 do 16:00.

 

Více informací k využití ŠD v týdnu distanční výuky naleznete v přiloženém dokumentu ZDE

V případě, že patříte do skupiny zákonných zástupců s vybranou profesí, vyplňte prosím.

Dotazník pro rodiče vybraných profesí, prosím o vyplnění do pátku 9.4.2021 do 10:00

DOTAZNÍK: ZDE

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Děkuji za spolupráci 

Mgr. Štěpánka Vozková, ředitelka školy