Žáci přijatí do ŠD ve školním roce 2021/2022

28. 6. 2021


Přijatí žáci ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2021/2022

Stanovená kapacita školní družiny: 210        

    

Přijetí žáků do školní družiny se řídilo Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

a) Přijaté děti na základě splnění:

kritéria č. 1 - „Žáci 1. a 2. ročníku.“

kritéria č. 2 - „Žáci 3. ročníku, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence.

kritéria č. 3 - „Žáci 3. ročníku bez sourozence ve školní družině.

S ohledem na kapacitu školní družiny jsou přijaté všichni žáci budoucího 1., 2. a 3. ročníku, kteří si ve stanoveném termínu podali přihlášku do ŠD.      

b) Zbývající volná místa do naplnění kapacity školní družiny budou zaplněna až podle reálného nástupu dětí z 1. až 3. ročníku do školní družiny v průběhu měsíce září 2021.

Při obsazování volných míst bude škola postupovat na základě podaných přihlášek do ŠD a podle Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2021/2022.

V Liberci 28.6.2021          

Mgr. Vozková Štěpánka, ŘŠ

ke stažení ZDE