Obědy v době karantény třídy

31. 10. 2021


Obědy se vydávají v době 13:00 - 13:30 u výdejního okénka (vchod do ŠJ z ulice Kašparova, do přinesených, podepsaných jídlonosičů)Pravidla: 

1. Pokud je žákům třídy nařízena karanténa a třída přejde na distanční výuku, má žák nárok na dotovaný oběd.

2. Žák, kterému je nařízena karanténa si nemůže sám oběd vyzvednout.

3. Oběd může vyzvednout např. rodič, kterému naní nařízena karanténa.

4. Pokud žák oběd nebude odebírat, je nutné oběd odhlásit (jidelnav@zs-vesec.cz, telefonicky 485 130 493, www.strava.cz).

5. Žáci, kteří nemají nařízenu karanténu a vzdělávají se prezenčně, stravují se ve školní jídlelně za dodržení stávajících protiepidemiologockých opatření.