Přechod třídy na distanční výuku

31. 10. 2021


Kdy v souladu s §184a zákona 561/2004 Sb, Školský zákon v platném znění, přechází třída na distanční výuku?

 Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné  skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz osobní přítomnosti ve škole nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

Pokud nastane situace, že většině žáků (více než 50% třídy) nebude nařízena karanténa, splňují podmínky OTN (očkování, negativní test, nemoc) - žáci jsou očkováni, mají negativní PCR test v termínu stanoveném KHS, prodělali nemoc (180 dní) třída na distanční výuku nepřechází a žákům budou zadávány úkoly obdobně jako v době nemoci.