Testování žáků

16. 11. 2021


Proběhne ve dnech 22.11. a 29.11.2021Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku.

Testování žáků:

1.Testování žáků proběhne dne 22.11. a 29.11.2021 v průběhu první vyučovací hodiny.

2. Pokud žák nebude v těchto dnech přítomen ve škole, testuje se po příchodu do školy v dalších dnech.

3. Testováni proběhne antigenními samotesty SEJOY.

4. Testování proběhne v kmenových třídách, pod dohledem vyučujícího, který vyučuje první hodinu v dané třídě.

Netestujeme:

1. Očkované žáky

2. Žáky s platným PCR testem  - platnost testu je 72 hodin

3. Žáky po prodělané nemoci – 180 dní od pozitivního PCR testu

OTN je nutné doložit lékařským potvrzením, vytištěným certifikátem.

Pokud žák nedoloží potvrzení a zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, pak žák musí nosit po celou dobu pobytu ve škole příslušnou ochranu úst a nosu.

Testování vlastními testy za přítomnosti zákonných zástupců:

1. Pondělí 22.11. a 29.11.2021, v čase 7:30 – 7:45 ve školní jídelně.

2. Vstup do budovy školy pouze z ulice Kašparova (vchod pro 2. stupeň)

3. Čestné prohlášení o použití vlastního samotestu bude k dispozici ve ŠJ

4. Do budovy školy vstupují žáci i zákonní zástupci s příslušnou ochranou dýchacích cest.

 

V Liberci 16.11.2021                                                              Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy