Přijatí žáci v souladu se zákonem Lex Ukrajina

15. 6. 2022


Seznam registračních čísel přijatých žáků 


                 


Список реєстраційних номерів прийнятих учнів Lex Ukraine

ZDE