Bakaláři - webová aplikace

20. 9. 2020


Použití záložek ve webové aplikaci BakalářiPřihlášení do Bakaláře

přes internetovou stránku školy – záložka Bakaláři nebo Žákovská knížka

- v případě, že nemáte přístupové údaje -

písemně kontaktujte zástupkyni školy Mgr. Sabinu Jonášovou Čižikovou,  jonasova@zs-vesec.cz    

(uveďte jméno žáka školy, třídu)

 

Záložky webové aplikace Bakaláři:

1. Záložka Můj přehled

obsahuje všechny aktuální informace, stručný přehled o změnách v rozvrhu, o klasifikaci a akcích třídy

2. Záložka Osobní údaje

 zkontrolujte v záložce Přehled osobních údajů základní údaje, adresy i zákonné zástupce v případě změny opravte osobní údaje

3. Záložka Klasifikace

záložka Průběžná klasifikace = elektronická žákovská knížka

4. Záložka Komens

slouží k písemné vzájemné komunikaci mezi učitelem a zákonným zástupcem

záložka Odeslání zprávy – umožňuje odeslat zprávu konkrétnímu učiteli (vyberte z nabídky učitelů v dané třídě)

záložka Nástěnka – učitelé na ni zapisují informace zákonným zástupcům a žákům

5. Video návod ZDE