Sběr lesních plodů a papíru

30. 9. 2020


Sběr lesních plodů a tříděného papíru Sběr lesních plodů

21.09. - 30. 11.2019

od 7:35 h do 7:50 h

Kaštany a žaludy noste ke vchodu II. stupně (z ulice Kašparova)

Lístek s počtem přinesených kg odevzdá žák tř. učiteli

Sběr tříděného papíru

(bez kartónu, knihy bez desek)

6. 10. – 8. 10. 2020     a     1. 12. - 3. 12. 2020

od 7:00 h do 16:30 h

Volně přístupný kontejner na zahradě (z ulice Kašparova).

!!! NENECHÁVEJTE sběr před branou ani jinde na chodníku, bráníte chodcům v průchodu a odvozu kontejneru !!!

Nově: Sběr můžete zavézt přímo na KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Vilová 361, Liberec.

Nahlaste jméno žáka a školu a lístek ze sběrny předáte tř. učiteli.

Všem sběračům děkujeme