Jablíčkový měsíc

15. 10. 2020


Celé září vyráběly děti jablíčka z různých materiálů. Vše vyvrcholilo výrobou moštu 6.10.  Děti si moc pochutnaly.Po delší odmlce jsme se letos ve školní družině rozhodli pro „Jablečný měsíc“.   Děti v jeho rámci vyráběly jablíčka ze všech dostupných materiálů. (papír, keramika, textil, provázky, modelína, vlna, bavlnky…)

Vyvrcholením tohoto měsíce byl „Jablečný den - úterý 6.10.“ , v jehož průběhu jsme lisovali čerstvý jablečný mošt. Tuto akci jsme zorganizovali ve spolupráci s ekologickým sdružením Střevlík a za pomoci rodičů, kteří nás zásobovali padanými i česanými jablky.

V prostorách školy jsme k tomuto dni uspořádali výstavku všech výrobků, které jsme během tohoto měsíce vytvořili.


připojené fotografie: