Návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy - 18.11.2020

13. 11. 2020


Informace pro zákonné zástupce ZDE

 Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády se žáci 1. a 2. ročníků vrací od 18. 11. 2020 zpět do školních lavic k prezenční výuce.

Žáci se budou učit dle běžného rozvrhu. Pro žáky 1. a 2. ročníků je prezenční výuka povinná a distanční výuka se ruší.

Pro žáky ostatních ročníků zůstává nadále povinná distanční výuka dle platných rozvrhů.

 

Provoz školní družiny:

1. Provoz školní družiny je od 6:00 do 17:00 hodin.

2. Ranní školní družina je v provozu od 6:00 hodin.

2. Do ranní školní družiny přichází žáci v době od 6:00 do 7:30 (dle vyplněného dotazníku zákonnými zástupci)

3. Do ranní školní družiny žáci chodí běžným vchodem pro 1. stupeň

4. Oddělení školní družiny kopírují třídní kolektiv, (žáci jedné třídy tvoří jedno oddělení ŠD)

5. Odchod žáků ze školní družiny po obědě do 13:00; dále pak od 15:00 do 17:00.

6. Prosíme o strpení při vyzvedávání dětí. Protože se třídní kolektivy nemohu míchat, budou oddělení ŠD po celou dobu umístěny v prostorách jednotlivých heren ŠD (tj, suterén, přízemí, 4. poschodí). Děti nemohou být připraveny k odchodu ve Vámi určeném čase, protože by docházelo k nežádoucím kontaktům mezi danými homogenními skupinami  ve vestibulu školy.

 

Vstup do školy pro žáky 1. ročníků, kteří nebudou chodit do ranní školní družiny:

1.  Pro vstup do školy je pro žáky určen běžný vchod do školy pro 1. stupeň.

2. Žáky 1. tříd si třídní paní učitelky vyzvednou před běžným vchodem na 1. stupeň v 7:40

3. Třídní kolektivy (1. A, 1. B, 1. C) čekají před školou odděleně.

4. Třídy postupně dle pokynů paní učitelky odchází do školy. 

 

Vstup do školy pro žáky 2. ročníků, kteří nebudou chodit do školní družiny:

1. Pro vstup do školy je pro žáky určen vchod ze školní zahrady pro 1.sttupeň – bude označen, na školní zahradu vcházíte bránou od prvního stupně.

2. Žáky 2. tříd si třídní paní učitelky vyzvednou před tímto vchodem v 7:40.

3. Třídní kolektivy (2. A, 2. B, 2. C) čekají před školou odděleně.

4. Třídy postupně dle pokynů paní učitelky odchází do školy. 

 

Obecné pokyny:

1. Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky, a to i ve třídách a odděleních školní družiny.

2 Žáci mohou roušky odložit pouze při konzumaci jídla, kdy musí dodržovat rozestupy 1,5 m.

3. Prosíme rodiče o vybavení dětí čistými rouškami v počtu min 2ks na den.

4. Zároveň vybavte děti plastovými sáčky na ukládání použitých roušek.

5. Použité roušky si budou děti nosit domů i v případě jednorázových roušek.

6. I nadále platí zákaz zpěvu v kolektivu a sportovních aktivit.

7. Místo hodin tělesné výchovy budou chodit děti na vycházky.

8. Volte pro děti vhodné oblečení i pro pobyt venku.

9. Ve třídách se musí pravidelně a často větrat.

10. Po celou dobu výuky budou dodržována hygienická pravidla dle platných nařízení.

 

Stravování:

1. Školní jídelna bude pro registrované strávníky z 1. a 2. tříd v provozu.

2. Výběr ze dvou jídel nebude možný, vaříme pouze oběd č. 1.

3. Vedoucí školní jídelny automaticky přihlásí oběd. Pokud chcete odhlásit oběd na 18.11.  učiňte tak nejpozději do středy 18. 11. do 8:00 hodin na www.strava.cz nebo telefonicky.

4. Žáci v jídelně sedí u stolu max po dvou, při dodržování rozestupů 1,5 metru.

5. V provozu nebude salátový bar  - ovoce a zelenina bude žákům vydávána při výdeji stravy.

6. Tácy a příbory si žáci neberou sami, vše jim připravují paní kuchařky ve výdejním okénku.

7. V době výdeje obědů je provozními zaměstnanci zajišťováno pravidelné dezinfikování ploch ve školní jídelně vždy před příchodem nové skupiny ke stravování.

I když je návrat dětí do školy provázen mnohými opatřeními celý kolektiv zaměstnanců školy se na děti moc těší.

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji pevné zdraví.

 

V Liberci 13.11.2020                                                            Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy