Obědy pro žáky vzdělávající se distančně od 4.1.2021

16. 11. 2020


Informace ke stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně od 4.1.2021

ZDEVážení rodiče,

 dle nového pokynu MŠMT je možné vydávat žákům na distanční výuce dotované obědy. Tyto obědy nesmí žáci konzumovat ve školní jídelně, ale mohou si je vyzvednout u výdejového okénka, odnést domů a doma zkonzumovat.

Postup:

·        jídlo je  možné objednat do 04.01.2021 do 8:00 na www.strava.cz běžným způsobem, nebo telefonicky 485 130 493, či emailem na jidelnav@zs-vesec.cz

·        výdejové okénko bude zřízeno ve dvoře školy z ulice Kašparova – zadní vchod do školní kuchyně

·        jídlo se bude vydávat do jídlonosičů  (nejsou přípustné skleněné nádoby), jídlonosič bude označen jménem a příjmením žáka a třídou

·        prázdné jídlonosiče se budou odevzdávat denně od 7:00 – do 8:00  u zadního vchodu do školní kuchyně z ulice Kašparova

·        jídlonosiče s jídlem se budou vydávat tamtéž denně od 13:00 do 14:00

1. možnost – máte k dispozici dvoje jídlonosiče (přinesete první den ráno oba jídlonosiče v uvedeném čase a na uvedeném místě, pak vždy při odběru stravy odevzdáte na další de čistý jídlonosič))

2. možnost – máte k dispozici pouze jeden jídlonosič, je třeba každé ráno mezi 7:00 – 8:00 čistý jídlonosič odevzdat v uvedeném čase a na uvedeném místě a v uvedeném čase a na uvedeném místě si jídlo vyzvednout  

·        vstup do prostor školní jídelny je zakázán. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel

·        roušky, rozestupy.

 

Strava se nebude vydávat v jiný čas než je čas vymezený na výdej do jídlonosičů.

 

Děkujeme za spolupráci Štěpánka Vozková