1.A - Pasování na čtenáře

23. 6. 2022


A už jsme opravdoví čtenáři   Celý rok jsme se usilovně učili ve škole i doma písmenka, abychom si mohli přečíst knížky plné krásných dobrodružství. Navštěvovali jsme i knihovnu, abychom věděli, jak s knihami zacházet a kde spoustu těchto vzácných pokladů najdeme.

   V pátek jsme se dočkali. Navštívila nás paní knihovnice i rytířka ze Čtenářského řádu, které nás pasovaly na opravdové čtenáře. Čtení nám jde hezky, složili jsme i slib, jak se ke knížkách budeme chovat. Proto jsme se mohli stát členy tohoto řádu. Při pasování každý získal památnou medaily, glejt a krásnou knížku.

   Naší návštěvě jsme zazpívali, zatancovali a paní knihovnice nám přečetla pěknou pohádku.

    Podívejte se na náš důležitý den.


připojené fotografie: