1. B Harmonizační výjezd

14. 11. 2021


Říjnová výprava za loupežníkyVe čtvrtek 7.10. se námořníčci vydali po stopách loupežníků a to vlakem. Z nádraží v Pasekách jsme pak šli pěšky na chatu Javor. Cestou jsme plnili úkoly zdatnosti a hráli hry. Po obědě jsme se ubytovali a po polední pauze vyrazili na loupežnickou pevnost Bramberk. Cestou tam i  zpět na nás čekaly netradiční  úkoly : postavit své jméno z přírodnin, najít draka, postavit domečky pro lesní skřítky i  poznat lesní živočichy. Po výborné večeři na chatě jsme zpívali s kytarou, kreslili deníky a poslouchali loupežnickou pohádku. Druhý den po snídani jsme vyráběli draka a hledali loupežníky i jejich zlatý poklad. Povedlo se! Po obědě jsme již museli zpět na nádraží. Dětem se domů vůbec nechtělo, přemlouvaly nás, abychom zůstali ještě alespoň týden:) 

Děti moc chválím za to, jak výpravu přes noc skvěle zvládly a s jakým nasazením plnily všechny úkoly. Byli opravdu báječní:)

Také děkuji tatínkovi Stely Biňovské za odvoz zavazadel a mamince Mikyho Zázvorky za sladké odměny pro děti.

 


připojené fotografie: