2.C Čertovská škola

10. 1. 2023


Čertovský den v 2.CCelý víkend jsme se těšili, že do naší školy přijdou na návštěvu Mikuláš s anděly a čerty. Od první hodiny jsme si opakovali básničku, aby nás čerti neodnesli do pekla. Když však za dveřmi zařinčeli řetězem a vrazili do naší třídy, měli jsme trochu strach. Rychle jsme začali recitovat hezkou básničku, aby se čerti uklidnili. Andělé nám potom rozdali sladké bonbony a všichni jsme se společně vyfotili. Během vyučování jsme luštili šifry a křížovky, hráli různé matematické hry, vyhledávali vetřelce nebo jména čertů a andělů. Nakonec jsme si vyrobili vánoční hvězdy a vyzdobili s nimi třídu. Den se moc vydařil a čerti si do pekla nikoho neodnesli.

 

Paní učitelka


připojené fotografie: