Škola v minulosti 4. C - 26. 3. 2024

24. 4. 2024


Retro výuka napříč předměty po celý školní vyučovací den. Celoškolní akce Škola v minulosti se zúčastnila samozřejmě i třída 4. C. Na tento den jsme se pilně připravovali. Nejen já, ale i žáci nosili do třídy retro předměty, vysvědčení svých rodičů, staré noviny, telefony, školní sešity, hračky, vycpaného drozda aj.. Každý předmět má svůj příběh a tak jsme si o něm samozřejmě vždy kolektivně popovídali. V den akce, která se konala 26. 3. 2024 začala retro výuka napříč časem v rozmezí 1912 - 1989. U každého důležitého časového mezníku z prostředí školy jsme se zastavili a aplikovali společně do výuky. Hodiny byly velmi interaktivní, nevšední, zábavné a plné zajímavých informací a zážitků ( pročtení školního řádu z počátku 19. století, úcta k učitelům a její vyjádření, metody výuky, tresty ve školství minulém století, nácvik krasopisu, množiny, trávení přestávek za totalismu, sledování dobového filmu vsazeného do roku 1913, psaní na dřevěných destičkách, ...) Tento den byl pro žáky (ale i pro mne) nezapomenutelný a dovoluji si říci, že nás všechny velice zaujal. Děti si odnesly spoustu nových informací, zážitků, prožitků a vtipných situací. Děkuji tímto všem - tj. vedení školy, rodičům za spolupráci, žákům, učitelům.  


připojené fotografie:Pro zobrazení této fotogalerie musíte zadat správné heslo