ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Projekt DEN ZEMĚ - 7. ročník

16. 4. 2019 Jitka Vokurková

spolupráce se sdružením Čmelák s ekoprocházkou a pomocí s úklidem okolí zastávky Harcov - Myslivna.

V pátek 12. 4. 2019 se žáci 7. ročníku zúčastnili školního projektu ke DNI ZEMĚ. Původním plánem byla výsadba nových stromků. Vzhledem k nočním mrazům však nebylo možné tento plán uskutečnit. Avšak měli jsme plán záložní. Ten spočíval ve spolupráci s místní organizací Čmelák (Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Jejím hlavním posláním je nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou.) Naplánovány byly dvě části: ekoprocházka a úklid.

Ráno za dosti chladného počasí (pouhé 2 stupně nad nulou) jsme se úspěšně a víceméně i s úsměvem sešli na smluveném místě v centru Liberce. Odtud jsme pod vedením mé maličkosti vydali pěšky směr Lidové sady. Zhruba u botanické zahrady jsme zjistili, že vlastně jdeme ale úplně jinam, než byl náš cíl. No nevadí, každý občas zabloudí, ale důležité je se zase najít a nasměrovat zpátky - navíc pohyb na čerstvém vzduchu je prospěšný.
Po menších peripetiích jsme se dostali na smluvené místo, kde nás v zimní čepici a s úsměvem vítal Michal (lektor environmentální výchovy) místního spolku Čmelák.  Odvedl nás na takový sympatický palouček, kde jsme se rozdělili na jednotlivé třídy a dál pokračovali dle svých os. Naše třída 7.B šla vstříc novým zážitkům k milé člence spolku Čmelák, u níž jsme vyfasovali pytle, pracovní rukavice a pustili se do úklidu odpadků a odpadů v okolí  autobusové zastávky Harcov - Myslivna. Pár dní před naším dobrovolničením probíhala celorepubliková akce "Ukliďme Česko". Tak jsme se do toho pustili, zprvu s menší dávkou ostychu, ale po chvíli jsme nepřestávali žasnout nad tím, jací jsou lidé "čuňata". Co všechno jsou bez výčitek svědomí schopni pohodit podél cesty. Našli jsme nejrůznější igelity, plasty, kusy oblečení, pet lahve, pneumatiky.... a mnoho dalšího. Vzhledem k tomu, že okolní teplota nám příliš nepřála, jsme byli celkem rychle prolezlí chladem. Vtom zakouzlila paní od Čmeláka a vyndala konvice s horkým čajem - jak jsme si pochutnávali. Po krátkém občerstvení jsme se pustili do dalšího úklidu v okolí Harcovského potoka. Děti si z toho udělaly skoro soutěž o to, kdo najde podivnější kus něčeho, co do přírody nepatří. Velice zajímavé bylo pozorovat Dana, který na to snad měl šestý smysl a vždy objevil něco nečekaného jako třeba kartičku zdravotní pojišťovny, koberec, kabely nebo celkem obnošené střevíce... kdybyste Dana viděli při jeho pátračské činnosti, určitě byste si všimli, jak se mu vždy rozzářila očička, když učinil nový objev.
Po úklidu jsme se obměnili se 7.A a šli s panem Michalem na eko-procházku do nedalekého lesa. Dozvěděli jsme se toho hodně o historii, o složení stromové populace, o zvířecích obyvatelích a dokonce o škůdcích. Vše bylo efektně demonstrováno na hravých aktivitách a úkolech. Jedním z nich byl například úkol odchytit nějakého drobného živočicha (netrvalo dlouho a každý ve své kádince měl drobného živočicha a že jich bylo: pavouci, slimáci, stonožky, mnohonožky, brouci nebo chvostoskoci...) a jiné.
Celkově myslím, že až na to dosti vlezlé chladno to byl velmi vydařený den a velmi poučný pro každého z nás. Tímto bych chtěla poděkovat za skvělou organizaci a připravenost této dobrovolnické akce místnímu spolku Čmelák a hlavně bych chtěla moc poděkovat žákům 7. ročníku naší školy za skvěle odvedenou práci (a že jí bylo hodně) a přispění k čistší přírodě.
zobrazuji fotografie po 30 obrázcích na stránku | stránka: 1
© 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist