Pracovní činnosti a výtvarná výchova během distanční výuky v 1.C