ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC
ČESKÁ 354, 463 12 LIBEREC 25

   
sekretariát:

48 51 30 357

družina: 48 48 49 100
1. stupeň: 48 48 49 101
2. stupeň: 48 48 49 102

Další kontakty
Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili.

Charakteristika naší školy


Naše bezbariérová škola se nachází v okrajové části Liberce. Jsme fakultní škola TUL.


Naše zaměření:
 • rozšířená výuka jazyků

 • Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka.

  Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto:

  1/ běžná výuková skupina

  2/ výuková skupina s rychlejším pracovním tempem


  Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné hodinové dotace pro jednotlivé skupiny při zachování třídních kolektivů.
Běžná skupina - 3 hodiny Aj týdně / 1 hodina volitelný předmět(dle aktuální nabídky)
  Skupina s rychlejším pracovním tempem - 4 hodiny Aj týdně


  2. stupeň

  Běžné výukové skupiny pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně.

  V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu - na 4 hodiny týdně .

  Druhý cizí jazyk si mohou zvolit v rámci aktuální nabídky od 7. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně (v odůvodněných případech lze žáka zařadit do skupiny Anglický jazyk konverzace).

  Výukové skupiny s rychlejším pracovním tempem pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - NJ, FJ.


Dále nabízíme našim žákům:

moderní specializované učebny
využití interaktivní tabule a hlasovacích zařízení při výuce
spojení školy se životem
partnerský vztah
podporu aktivity a tvořivosti
osobnostní a sociální výchovu
posilování zdravého klimatu tříd a celé školy
širokou nabídku zájmových kroužků a volitelných předmětů
pravidelné školní akce (např. projektové dny …)
výjezdy do škol v přírodě pro 1. stupeň
výjezdy na alternativní výuku pro 2. stupeň
kromě lyžování v 7. třídě týden lyžování ve 3. a 4. třídě


Volitelné předměty:

Volitelný český jazyk 4. - 6. ročník
Volitelná matematika 9. ročník
Sportovní hry 6. až 8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika 6. ročník


© 2006 - 2015 ZŠ Vesec | vstup do administrace »
TOPlist