Program volnočasových aktivit 4.1

Název projektu: Podpora pravodelěn sportujících dětí a mládeže ve veplném čase.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Školství a mládež 
program č.: 4.1 Program volnočasových aktivit 
č. OLP/773/2020 
schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 6. 2020 usnesením č. 204/20/ZK 

Výše dotace: 21 000,-