Dotace Libereckého kraje

Program: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Název projektu: Primární prevence na ZŠ Česká 2024

Číslo projektu:

Termín realizace: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Výše dotace: 57 000,-Kč

Informace o projektu: 

V roce 2024 žáci školy absolvují řadu programů prevence rizikového chování v oblasti duševního zdraví, závislostí, vyčleňování, vztahové dynamiky aj. Na práci externích dodavatelů navazuje práce v třídnických hodinách a další aktivity třídních kolektivů.

Projekt je dotován z prostředků Libereckého kraje

 

Program: 4.4 Soutěže a podpora talentovancých dětí a mládeže  

Název projektu: Učíme badatelsky

Číslo projektu:OLP/648/2024

Termín realizace: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Výše dotace: 50 000,-Kč

Informace o projektu: 

Cílem programu je podpora a zlepšení podmínek pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

Projekt je dotován z prostředků Libereckého kraje