Operační program Jan Amos Komenský

 

 

 

 

Název projektu: Šablony I JAK pro ZŠ Česká Liberec

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005013

Termín realizace: 01.07.2023 - 31.12.2025

Volba šablon:

1.II/1 - Personální podpora školního asistenta – aktivita pro zajištění větší podpory žákům ohroženým školním neúspěchem.

1.II/2 Školní speciální pedagog – aktivita, která umožní diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků přímo ve škole, pomůže vytvořit a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.II/5 Kariérový poradce – aktivita, která poskytne personální podporu žákům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření. Aktivita, která povede k objevování zájmů, preferencí, předpokladů žáků.

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve školství – aktivit, která umožní podpořit profesní růst pedagogických i nepedagogických pracovníků školy pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ - aktivity zaměřená na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve škole, formou doučování češtiny jako cizího jazyka.