Škola v přírodě 2.C, 9.5. - 13.5.2022

Informace o pobytu

Termín konání: 9. 5. – 13. 5. 2022

Místo pobytu: penzion Červená Karkulka, Kostelní 218, Smržovka 468 51

Celkem za Švp (hradí se na účet školy): 2 230 Kč

Cena za pobyt: 2 000 Kč

Cena za dopravu: 230 Kč

Cena za doprovodné aktivity (vstupy): Celkem: 400 Kč (pokud bude přeplatek, bude po ŠvP vrácen)

Hradí se hotově třídní učitelce do 26. 4. 2022, případně na třídních schůzkách.

Doprava vlakem a autobusem do okolí cca 140 Kč

Hornické muzeum Harrachov 80 Kč

Farma Pěnčín cca 100 Kč

Vláček Pěnčín – Rozhledna Černá Studnice 50 Kč

Vstup na rozhlednu Černá Studnice 30 Kč

Pedagogický dohled: třídní paní učitelka + paní vychovatelka + paní asistentka

Dopolední program: výuka ve ŠvP dle upraveného rozvrhu

Odpolední program: program Fénixův řád v Zapovězeném lese pod vedením pedagogů školy

Cena za pobyt zahrnuje:

a) ubytování ve 2, 3, 4 a 5 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením

b) stravování bude zajištěno v pravidelných časech 5x denně. Současně bude zajištěn celodenní pitný režim. Stravování začíná obědem v den příjezdu a končí obědem v den odjezdu.

V případě požadavku na speciální dietní stravování je tuto skutečnost nutné hlásit s předstihem a poznačit do přihlášky. (pozn: dietní stravování lze poskytovat jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Ten stanoví konkrétní dietu.)

Storno poplatky

Zdravotní důvod (nutné doložit kopii lékařské zprávy): 

Při onemocnění žáka před odjezdem, bude na základě potvrzení od lékaře vrácena celá částka za pobyt. Nejzazší termín pro vystavení lékařské zprávy je datum odjezdu na školu v přírodě tj. 09.05.2022.

Jiné než zdravotní důvody: nutná předchozí individuální konzultace s ředitelkou školy, neboť cena za pobyt je stanovena s ohledem na počet žáků třídy.

Onemocnění nebo úraz žáka v průběhu pobytu ve ŠvP:

Opožděný příjezd, v důsledku prokázané nemoci (kopie lékařské zprávy) nebo předčasný odjezd: vrací se částka za počet prokázaných a nevyužitých dnů/nocí.

Při odjezdu žáka v průběhu pobytu z jiných důvodů než zdravotních, se částka nevrací. Při onemocnění (úrazu) žáka příp. jiné závažné okolnosti vyžadující dřívější odjezd ze ŠvP, tj. před 13.05.2022,  si zákonný zástupce individuálně odvoze své dítě ze školy v přírodě.

Odhlášení žáka ze ŠvP ze zdravotních či jiných důvodů těsně před odjezdem:

Emailem na adresu: 22@zs-vesec.cz, s uvedením jména žáka, třídy a důvodu (zdravotní, jiný). Jméno zákonného zástupce, email musí být registrovaný v  systému Bakaláři.

Odhlásit žáka NELZE pouze telefonicky.

Způsob úhrady:

Částka: 2 230,- Kč do 22.04.2022 na účet školy

Číslo účtu: 5452102/0800

do poznámky: jméno žáka a třída

V případě, že se rozhodnete své dítě na ŠvP nepřihlásit, bude mu zajištěno vzdělávání ve škole dle upraveného rozvrhu.

Bližší informace o Švp – program, doporučený seznam věcí, potvrzení o bezinfekčnosti Vám budou předány na třídních schůzkách 26.04.2022, nebo emailem Mgr. Jana Rothschedlová (vedoucí ŠvP) rothschedlova@zs-vesec.cz

Závaznou přihlášku pro potřeby organizování ŠvP (škola v přírodě)  odevzdejte třídní paní učitelce nejpozději 31.03.2022.

Informace ke stažení ZDE

Přihláška ke stažení ZDE