Informace k zápisu do 1. ročníku

Dne: 24. 4. 2024, 13:00 - 18:00

Vstup do budovy z ulice Čeká - vchod na  1. stupeň