Klub rodičů a přátel školy

Schůzka zástupců KRPŠ 30.05.2023, v 17:00 v učebně MU1

Předseda KRPŠ​
Heřmánková Markéta
e-mail: marketa.krps.vesec@gmail.com

                                                                                                       1.místopředseda KRPŠ                                                                                                        Monika Přádná 

                                                                                                   2.místopředseda - hospodář                                                                                           Miloš Váňa

Stanovy KRPŠ najete zde.

Transparentní účet KRPŠ: 2202413443/2010

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb: zde

Zápisy ze schůzí KRPŠ:  

12. 11. 2019 

14.09.2021

09.11.2021

19.04.2022

01.11.2022

Rozpočet KRPŠ:

školní rok 2022/2023

Čerpání rozpočtu:

školní rok 2021/2022