Klub rodičů a přátel školy

Předseda KRPŠ​
Heřmánková Markéta
e-mail: marketa.krps.vesec@gmail.com

                                                                                                       1.místopředseda KRPŠ                                                                                                        Monika Přádná 

                                                                                                   2.místopředseda - hospodář                                                                                           Miloš Váňa

Stanovy KRPŠ najete zde.

 

Zápisy ze schůzí KRPŠ:  

12. 11. 2019 

14.09.2021

09.11.2021

19.04.2022