Klub rodičů a přátel školy

 

Předseda KRPŠ​
Heřmánková Markéta
e-mail: marketa.krps.vesec@gmail.com

1.místopředseda KRPŠ: Monika Přádná 

2.místopředseda - hospodář: Miloš Váňa

Stanovy KRPŠ najete zde.

Transparentní účet KRPŠ: 2202413443/2010

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb: zde

Zápisy ze schůzí KRPŠ: 

24.10.2023 

30.05.2023

01.11.2022

19.04.2022

09.11.2021

14.09.2021

12. 11. 2019 

Rozpočet KRPŠ:

školní rok 2023/2024

školní rok 2022/2023

Čerpání rozpočtu:

školní rok 2021/2022