Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Vozková

e-mail: vozkova@zs-vesec.cz

 

Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr.Sabina Jonášová Čižiková

e-mail: jonasova@zs-vesec.cz

 

Zástupkyně ředitelky školy pro I. supeň: Mgr. Kateřina Rožcová

e-mail: rozcova@zs-vesec.cz