Zdravá školní jídelna

Zdravá školní jídelna


V červnu 2016 Krajská hygienická stanice Liberec doporučila na základě opakovaných rozborů a hodnocení jídelních lístků naší školní kuchyně zařazení naší školy do projektu„Zdravá školní jídelna".  

       

Více o projektu
Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa Vím, co jím.

 

Zařazení školy do projektu
Od 28. 10. 2016 byla naše školní jídelna zařazena do tohoto projektu, přidělenou lektorkou projektu je MUDr. Jana Pilnáčková - KHS Liberec. Škola nyní bude usilovat o získání certifikátu „Zdravá školní jídelna".   ·      

Podmínky pro získání certifikátu „Zdravá školní jídelna":  

Splnění 10 kritérií „Zdravé školní jídelny"


Kritéria
1.     Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů.
2.     Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši. 
3.     Správné a bezchybné vedení spotřebního koše.
4.     Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí.
5.     Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience.
6.     Veřejně dostupný jídelníček.
7.     „Vím, co jím" - zařazování receptur s limitovaným množstvím soli. 
8.     Výzdoba jídelny.
9.     Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy. 
10.    Čtvero ročních období - zařazování sezónních potravin.