Školská rada při ZŠ Česká

Složení školské rady
 

Členové z řad pedagogů školy:

PaedDr. Šárka Vakrmanová: vakrmanova@zs-vesec.cz

Mgr. Michaela Hozáková: hozakova@zs-vesec.cz

 

Členové z řad zákonných zástupců žáků školy:

Ivana Sulovská Dis.: ivana.sulovska@centrum-kaspar.cz

Ing. Blanka Tomková: blanka.tomkova@tul.cz

 

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Vladimír Cvrček: vezir@seznam.cz

PhDr. Jaromír Baxa: baxa.jaromir@zm.liberec.cz

 

Jednací řád školské rady najdete zde.

Zápisy z jednání školské rady  2022/2023:

04.10.2022

07.03.2023

16.05.2023

Zápisy z jednání školské rady  2021/2022:

13.10.2021

22.02.2022

31.05.2022

Zápisy z jednání školské rady  2020/2021:

13.10.2020

16.2.2021

15.6.2021

Zápisy z jednání školské rady 2019/2020:

27. 8. 2019

14. 10. 2019

11. 2. 2020

9. 6. 2020