Řády školy

Školní řád 1.9.2023 ZDE

Příloha č.1,2 ŠŘ - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZDE

Příloha č.3 ŠŘ - Pokyn k zajištění  bezpečnosti žáků ZDE

Elektronická žákovská knížka ZDE

Souhlas s  elektronickou žákovskou knížkou ZDE

Vnitřní řád školní družiny 01.02.2023 ZDE

Stanovení úplaty za školní družinu, od 1.9.2023 ZDE