Transparentní účet

Číslo transparentního účtu: 2202413443/2010

Rámcová smlouva o poskytování platebních služeb: zde

 

Vážení rodiče,

výbor KRPŠ dne 1. 11. 2022  rozhodl, že příspěvek do fondu KRPŠ pro školní rok

2022/2023 bude činit 350,- Kč na žáka.

Žádáme Vás proto o uhrazení výše uvedené částky do 31. 1. 2023 na účet KRPŠ

č. 2202413443/2010

Název účtu: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vesec, z.s.

Do poznámky vždy uvádějte příjmení a třídu žáka.

 

Účet je transparentní, proto přes odkaz níže do něj můžete nahlížet:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

 

 

Děkujeme                                                                                            

                                                                                Markéta Heřmánková – předsedkyně KRPŠ