Šablony OP JAK (MŠMT, OP JAK 2023 -2025)

 

Finanční podpora: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), MŠMT

Výzva: č. 02_20_002 Šablony pro ZŠ a MŠ I

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005013

Název projektu: Šablony I JAK pro ZŠ Česká Liberec

Role naší školy: příjemce podpory

Realizace: 1.7.2023 - 31.12.2025

Rozpočet projektu: 3 853 530,00 Kč

Klíčové aktivity: 

Aktivity pro základní školu:

1.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ

1.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

1.II/5 Kariérový poradce - personální podpora ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ  - osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ - podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ

Aktivity pro školní družinu a školní kluby:

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK -  - osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠD - podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK