Školní jídelna - Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2020 najdete zde.

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1.9.2022 najdete zde.

Vnitřmí řád školní jídelny od 1.1.2023 najdete zde.

Vnitřní řád školní jídleny od 1.9.2024 zde

Přihláška ke stravování zde.