Lyžařský kurz pro 3. a 4. ročník, 23.1. - 27.1.2023

Příhláška na LVK: ZDE

Vážení rodiče,

Na základě osvědčené spolupráce a maximální vstřícnosti v požadavcích budeme i v letošním školním roce za vhodných sněhových podmínek organizovat pro vaše děti výcvikový lyžařský kurz za spolupráce LŠ SportKids  – dětská sportovní agentura. (www.sport-kids.cz).

Výcvik není v těchto ročnících povinný, účast dětí je zcela na zvážení rodičů.

Pro děti, které se neúčastní, bude zajištěna výuka ve škole podle zvláštního rozvrhu.

Kontakt: ZŠ Česká – 485 130 357, organizátor (sjezd, snowboard, běžky), Mgr. Jana Malypetrová, malypetrova@zs-vesec.cz

LŠ Sport-Kids Liberec: 777 001 044 Iveta Hergesell, iveta@sport-kids.cz

Zaměření: sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování

Místo konání dle výkonnosti a aktuálních sněhových podmínek:

Sjezdaři + snowboardisté - Skiareál Smržovka – vlek Filip; Lučany u Jablonce – lyžařský vlek U Pily

Běžkaři – Bedřichov/Smržovka/Lučany u Jablonce

Místo bude aktuálně zvoleno podle sněhových podmínek

Sjezdaři + snowboardisté - Skiareál Smržovka – vlek Filip; Lučany u Jablonce – lyžařský vlek U Pily

Běžkaři – Bedřichov/Smržovka/Lučany u Jablonce

Místo bude aktuálně zvoleno podle sněhových podmínek.

Personální zajištění:

Na každých 10 dětí bude přiřazen 1 instruktor, na každé výcvikové místo bude přidělen 1 pedagogický dohled.

(sjezd, snowboard, běžecké lyžování je uvedena bez dopravy)

Lyžařská skupina bude otevřena při dostatečném počtu přihlášených dětí.

Skupina

Cena

Sjezdaři začátečníci 

2800,-

Sjezdaři pokročilí            

3200,-

Snowboarding       

2800,-

Běžky           

1900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjezdaři - začátečníci

Charakteristika skupiny: Pro děti s žádnými nebo malými zkušenostmi. Během kurzu se naučí bezpečně používat vlek, naučí se zatáčet v pluhu a zastavit. Díky mírnému svahu je kurz vhodný pro začátečníky.

Sjezdaři - pokročilí  

Charakteristika skupiny: Pro děti, které již samostatně používají vlek, zvládly již začátky, umí zastavit a zvládnou bezpečný sjezd dolů. Děti se naučí zvládat nerovnosti terénu. Při větším počtu pokročilých je možné skupinu rozdělit podle výkonnosti.

Snowboarding  

Charakteristika skupiny:  Pro děti s žádnými nebo minimálními zkušenostmi i pro děti pokročilejší. Při větším počtu pokročilých je možné skupinu rozdělit podle výkonnosti.

Běžkaři

Charakteristika skupiny: Pro děti s žádnými nebo minimálními zkušenostmi i pro děti pokročilejší. Při větším počtu pokročilých je možné skupinu rozdělit podle výkonnosti.  Plán a trasy výcviku budou upraveny podle zdatnosti lyžařů a v závislosti na sněhových podmínkách.

Doprava:

Cena za dopravu (sjezd, snowboard, běžkaři) bude stanovena s ohledem na počet přihlášených žáků.

Doprava bude zajištěna od školy autobusem (sjezd, snowboard, běžkaři).

Organizace:

Výcvik probíhá pod vedením lyžařských instruktorů, děti jsou doprovázeny našimi pedagogy.

Odjezd:

Denně od školy v 8:00. Příchod žáků ke škole do 7:30 – 7:45.

Výcvik:

Výcvik probíhá 4 hodiny s přestávkou na svačinu.

Návrat:

13. 00 – 13.45 hod. ke škole dle místa dojezdu. Následuje oběd ve školní jídelně.

Závazná přihláška:

Zákonný zástupce přihlásí závazně dítě na kurz přes webové stránky Sportkids:

Odkaz: bude zveřejněn na stránkách Sportkids

Přihlášení na stránkách Sportkids do: 22.12.2022

Platba:

Na účet Sportkids: FIO banka 2301833697/2010

Variabilní symbol: : bude vygenerován automaticky při přihlášení na stránkách SPORTKIDS

Úhrada platby: 03.01.2023 – 16.01.2023

Storno podmínky:

Pokud nebude možné uskutečnit kurz z následujících důvodů:

zákaz konání akce v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR, Mimořádným opatřením MZD, nařízením MŠMT, uzavření škol - vrací se 100% uhrazené částky na účet příjemce,

zákaz konání akce z důvodu nařízené karantény třídě KHS – vrací se 80% uhrazené částky na účet příjemce

zrušení akce ze strany obstaravatele z důvodu nevhodných sněhových podmínek - vrací se 100% uhrazené částky na účet příjemce

nemoc žáka potvrzená lékařem před započetím kurzu - vrací se 100% uhrazené částky na účet příjemce

nemoc žáka v průběhu kurzu potvrzená lékařem – první den absence, vratka 0,- Kč (sjezdaři, snowboardisté)

nemoc žáka v průběhu kurzu potvrzená lékařem – druhý a každý další den absence, vratka 500,- Kč/1 den nemoci (sjezdaři, snowboardisté)

nemoc žáka v průběhu kurzu potvrzená lékařem – první den absence, vratka 0,- Kč (běžkaři)

nemoc žáka v průběhu kurzu potvrzená lékařem – druhý a každý další den absence, vratka 300,- Kč/1 den nemoci (běžkaři)

Vyúčtování:

Škola zajistí docházkové seznamy žáků, provede kontrolu potvrzení nemoci ze strany lékaře, zpracuje podklady pro Sportkids.

Sportkids provede samotné vyúčtování – vrácení částky dle podkladů školy na účet zákonného zástupce do 28.02.2022.

 

V Liberci dne 19.09.2022                                                                                  Mgr. Vozková Štěpánka, ředitelka školy