Férové školy II

Registrační číslo  CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358

Operačního programu Výzkum, Vývoj a  Vzdělávání  

Realizace projektu: 1.7.2021 - 31.12.2023

V rámci oprosjetu byly ve škole vytvořeny tyto pozice.

Kariérový poradce

Koordinátor inkluze pro 1. stupeň

Koordinátor inkluze pro 2. stupeň

Specialista školy pro mezistupňové přechody dětí ve vzdělávání