Šablony III

PUBLICITA

Název projektu : Šablony III pro ZŠ Česká, Liberec 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019383 

Realizace projektu: 1.7.2021 -30.06.2023

Realizované aktivity v rámci projektu:

3.II/1. Školní asistent - personální podpora pro ZŠ

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

3.II/11. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem