Národní plán obnovy pro školy

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Publicita  ZDE

DOUČOVÁNÍ

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ŠKOLY

a) Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí

b) Prevence digitální propasti -  zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení