1. stupeň

Třídní učitelky:

 

Jméno E-mail Třída

Eva Kotková

kotkova@zs-vesec.cz

1. A
Jana Malypetrová malypetrova@zs-vesec.cz 1. B
Jitka Havlíková havlikova@zs-vesec.cz 1. C
Petra Prskavcová prskavcova@zs-vesec.cz 2. A
Kamila Kozáková kozakova@zs-vesec.cz 2. B

Alice Štefková

Jitka Kotiánová - zástup

stefkova@zs-vesec.cz

kotianova@zs-vesec.cz

2. C
Jana Stříbrná stribrna@zs-vesec.cz 3. A
Marie Houšťová houstova@zs-vesec.cz 3. B
Šárka Vakrmanová vakrmanova@zs-vesec.cz 3. C
Zuzana Látková latkova@zs-vesec.cz 4. A
Veronika Fraňková frankova@zs-vesec.cz 4. B
Stanislava Doležalová dolezalova@zs-vesec.cz 4. C
Renata Táborská taborska@zs-vesec.cz 5. A
Eva Jeníčková jenickova@zs-vesec.cz 5. B
Jana Samoelová samoelova@zs-vesec.cz 5. C

 

Netřídní učitelky:

Jméno E-mail
Věra Špirochová spirochova@zs-vesec.cz
Libuše Vítová vitova@zs-vesec.cz