Prevence rizikového chování

Metodik prevence: Mgr. Jana Musilová

e-mail: musilova@zs-vesec.cz

konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:15

 

Školní preventivní program: 2020/2021

 

Důležitá čísla pro pomoc -  zde.

Témata prevence ve výuce předmětů na ZŠ Česká - zde.

Užitečné www odkazy -  zde.

 

Schránka důvěry
Jsme tu, abychom Ti pomohli
- bojíš se
- využívají Tě
- hrozí Ti nebezpečí
- ubližují Ti
- máš všeho dost
- chceš zmizet
- potřebuješ radu

Jsme tu pro Tebe. Zajímáš nás Ty i Tvé trápení.

 

Napiš do schránky důvěry:
- 1. stupeň má umístěnou schránku důvěry na chodbě v 1. patře u kanceláře 1. stupně proti třídě 2. A
- 2. stupeň má umístěnou schránku důvěry na chodbě u pig - pong stolů
- elektronická schránka důvěry má adresu:  schranka.duvery@zs-vesec.cz

Všechny informace ze schránky jsou přísně DŮVĚRNÉ!!!