Školní jídelna - informace

Základní informace o stravování od 1.9.2022

Ceny obědů 1 oběd (Kč) záloha (Kč)
6 - 10 let 30 660
11 - 14 let 33 730
15 let 35 770
cizí strávníci 75 xxx

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, příloha č. 2, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin  vžy od 1. 9. daného školního roku, ve kterém dosáhnou věku dle jednotlivých kategorií. 
(školní rok: 1. 9. - 31. 8.)

Platby: zálohové na následující měsíc (do 15.dne v měsíci)

sporožirový účet ( příkazy - školní jídelna, 5452292/0800, variabilní symbol - evidenční číslo strávníka)

bankovní účet ( příkazy - majitel účtu, číslo účtu 5452292/0800, variabilní symbol - evidenční číslo strávníka)

hotově (posl0ední týden ve starém měsíci v jídelně od 7.30 hodin do 8.00 hodin )

 

Provoz o prázdninách a dnech ředitelského volna :
Stravné je odhlášeno - na obědy se musí žák přihlásit 

Nemoc žáka:
1.den nemoci je možné si oběd vyzvednout mezi 11.00 - 13.30 hodin

Odhlášky na 1.den nepřítomnosti: PO - PÁ do 8:00 

Přihlášky : PO - PÁ 7.00 - 14.00

tel. číslo : 485 130 493

Výlety a akce školy : odhlašuje třídní nebo dozorující učitel

Změny na účtech a ve způsobu placení je nutné oznámit neprodleně vedoucí školní jídelny

Zrušení stravování: oznámit vedoucí školní jídelny


Pokud žák odchází na jinou školu/na střední školu je nutné ukončit stravování.

Nákup čipů: od 1. třídy - záloha na čip 130,- Kč
Vrácení čipu: po ukončení docházky na obědy
Nefunkčnost čipu a ztráta: zakoupení nového čipu u vedoucí ŠJ

Vrácení přeplatku za stravné :

po ukončení docházky na obědy

na vlastní žádost

v měsíci červenci po skončení školního roku

 

Ostatní informace u vedoucí jídelny: od 6.30 - 14.00 č. tel : 485 130 493