Kariérové poradenství - volba povolání

Kariérový poradce: Věra Herainová

e-mail: herainova@zs-vesec.cz

konzultační hodiny: 

čtvrtek 13:25 - 14:10

Nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 najdete v sekci Novinky.

Tyto informace mají všichni žáci 9. ročníku nalepené v sešitě na ČSP. Najdete je rovněž na www.edulk.cz.

Veletrh vzdělávání Educa MyJob Liberec 2020 se letos uskuteční v online podobě - bližší informace najdete na educaliberec.cz.

Educa 2020 online je k dispozici na odkazu https://www.educaliberec.cz/educa-online-117/

Nové informace ke změnám přijímacího řízení ve školním roce 2020/21

Harmonogram:

do 9. 4. -  ředitel střední školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

3. a 4. 5. - první a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání

5. a 6. 5.  - první a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.

19. – 21. 5.  - vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

2. – 4. 6.  - nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. a 3. 6.  - první a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání

                   (pro žáky, kteří se ze závažného důvodu nemohli zúčastnit řádného termínu přijímacího řízení)

14. – 16. 6.  - vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.

28. – 30. 6.  - nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího               řízení.

 

Případné dotazy ke změnám přijímacího řízení  zodpoví rodičům žáků 9. ročníku na čtvrtletních online třídních schůzkách dne 9. 4. 2021 V. Herainová, kar. poradkyně ZŠ Česká.