Kariérové poradenství - volba povolání

Kariérový poradce: Věra Herainová

e-mail: herainova@zs-vesec.cz

konzultační hodiny: 

čtvrtek 13:25 - 14:10

Nové informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 najdete v sekci Novinky.

Tyto informace mají všichni žáci 9. ročníku nalepené v sešitě na ČSP. Najdete je rovněž na www.edulk.cz.

Veletrh vzdělávání Educa MyJob Liberec 2020 se letos uskuteční v online podobě - bližší informace najdete na educaliberec.cz.

Educa 2020 online je k dispozici na odkazu https://www.educaliberec.cz/educa-online-117/

Na www.edulk.cz v sekci Žáci a rodiče - Přijímací řízení najdete seznam všech oborů s talentovou zkouškou, do kterých je nutné odevzdat přihlášky do 30. listopadu.