NAKAP II

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje

Registrční číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0./13_078/0017282

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání