Škola v přírodě 2.ročník , 29.05. - 02.06.2023

Informace o pobytu

Termín konání: 29. 05. – 02. 06. 2023

Místo pobytu: penzion Permon, Albrechtice v Jizerských horách 613, 468 43

Celkem za pobyt, dopravu, stravu: 3 180,-

Pedagogický dohled: třídní paní učitelka + další pedagogický pracovník

Dopolední program: výuka v souladu se ŠvP dle upraveného rozvrhu

Odpolední program: program připravený pedagogy školy

Cena za pobyt zahrnuje:

a) ubytování včetně ubytovacího poplatku obci ve zděné budově ve 2 – 5 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

b) stravování bude zajištěno v pravidelných časech 5x denně. Současně bude zajištěn celodenní pitný režim. Stravování začíná obědem v den příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu.

V případě požadavku na speciální dietní stravování je tuto skutečnost nutné hlásit s předstihem a poznačit do přihlášky. (pozn: dietní stravování lze poskytovat jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Ten stanoví konkrétní dietu.

c) dopravu

Storno poplatky

Při onemocnění žáka před odjezdem, bude na základě potvrzení od lékaře vrácena školou částka ve výši 100% uhrazené částky za pobyt na účet zákonného zástupce. Nejzazší termín pro vystavení lékařské zprávy je datum odjezdu na pobyt, tj, 29.05.2023

Jiné než zdravotní důvody:

Následující storno podmínky z ceny pobytu žáka.  

50 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu

70 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu

100 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením pobytu

V případě zrušení pobytu z důvodu vládních nařízení bude stanoven náhradní termín pobytu. Záloha v tomto případě zůstane uložena u dodavatele a bude použita pro pobyt v novém termínu.

Onemocnění nebo úraz žáka v průběhu pobytu ve ŠvP:

Při onemocnění nebo úrazu žáka v průběhu pobytu, bude vrácena částka za příslušný počet nocí, které zbývaly do konce pobytu ve výši 650 Kč za každou tuto noc. Nepočítá se první noc neúčasti na pobytu. Při odjezdu žáka v průběhu pobytu, z jiných než zdravotních důvodů, se částka nevrací. Při onemocnění (úrazu) žáka příp. jiné závažné okolnosti, před stanoveným termínem návratu, si zákonný zástupce individuálně odveze své dítě ze školy v přírodě.

Odhlášení žáka z pobytu ze zdravotních či jiných důvodů:

1. e-mail na adresu: 22@zs-vesec.cz

Uveďte: jméno žáka, třídu a důvod odhlášení (zdravotní, jiný), jméno zákonného zástupce. (pozn: email musí být registrovaný v systému Bakaláři).

nebo

2. Osobně na sekretariátu školy, po – pá od 7:30 do 15:30.

Odhlásit žáka NELZE pouze telefonicky.

Způsob úhrady: ŠvP se bude hradit ve dvou splátkách a to následovně:

1. splátka: 1 000,- Kč do 10.03.2023 na účet školy

Číslo účtu: 5452102/0800

Poznámka: jméno žáka a třída žáka (bez té nelze platbu přiřadit)

Variabilní symbol (VS):

2.A - 212023

2.B - 222023

2.C – 232023

2. splátka: 2 180,- Kč do 05.05.2023 na účet školy

Číslo účtu: 5452102/0800

Poznámka: jméno žáka a třída žáka (bez té nelze platbu přiřadit)

Variabilní symbol (VS):

2.A - 212023

2.B - 222023

2.C - 232023

Hotově bude třídní učitelka vybírat ještě 800 Kč (vstupy, dílna, odměny, tričko).

V případě, že se rozhodnete své dítě na ŠvP nepřihlásit, bude mu zajištěno vzdělávání ve škole dle upraveného rozvrhu.

Bližší informace o ŠvP – program, doporučený seznam věcí, potvrzení o bezinfekčnosti Vám budou zaslány v průběhu měsíce května 2023.

V případě dotazů se obracejte na osobu pověřenou organizací školy v přírodě Mgr. Marie Houšťová houstova@zs-vesec.cz

Závaznou přihlášku pro potřeby organizování ŠvP (škola v přírodě) odevzdejte třídní paní učitelce nejpozději 17.02.2023.

Informace ke stažení ZDE

Přihláška ke stažení ZDE

Seznam věcí na ŠvP ZDE