Škola v přírodě 5. ročník

Termín konání: 03.06. - 07.06.2024

Místo pobytu: hotel Adler, Dolní Maxov 118, Josefův Důl, 468 44        

Sraz: Autobus bude přistaven na adresu Základní škola Liberec, Česká 354, Liberec 25, 463 12 v den odjezdu tj. 3. 6. 2024 v 8:00

Návrat: 7. 6. 2024 cca 14:00 (dle vlakové dopravy)

Cena za pobyt a stravu: 3 560,-

Cena za dopravu: cca 150,- Kč (dle počtu účastníků)

Cena celkem: 3 710,-

+ Finanční rezerva: 200 Kč (vstupné, odměny) – vybereme hotově před ŠVP, prosíme, neplaťte na účet.

Platba: do 28. 02. 2024

Účet: 5452102/0800

Variabilní symbol:

třída

5.A

5.B

5.C

VS

512024

522024

532024

Cena za pobyt a stravu zahrnuje

a) ubytování včetně ubytovacího poplatku ve zděné budově ve 2 – 6 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

b) stravování bude zajištěno v pravidelných časech 5x denně. Současně bude zajištěn celodenní pitný režim. Stravování začíná obědem v den příjezdu a končí snídaní a svačinou na cestu v den odjezdu (svačinou se rozumí běžná denní svačina, nikoliv balíček na cestu).

Storno poplatky

V případě zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce do 14 dnů před odjezdem: bude vrácena částka 2 314,- Kč za ubytování a stravu (storno je 35 % z celkové ceny za pobyt).
 
V případě zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce v době kratší než 14 dnů před odjezdem: bude vrácena částka 1 780,- Kč za ubytování a stravu (storno je 50 % z celkové ceny za pobyt)
 
Zdravotní důvod (nutné doložit kopii lékařské zprávy)

Při onemocnění žáka před odjezdem je nutné doložit potvrzení od lékaře. Nejzazší termín pro vystavení lékařské zprávy je datum odjezdu na pobyt, tj. 03. 06. 2024.

Odhlášení žáka z pobytu ze zdravotních či jiných důvodů

1. e-mail na adresu: 22@zs-vesec.cz

Uveďte: jméno žáka, třídu a důvod odhlášení (zdravotní, jiný), jméno zákonného zástupce (pozn: email musí být registrovaný v systému Bakaláři).

nebo

2. osobně na sekretariátu školy, po – pá od 7:30 do 15:00.

Odhlásit žáka NELZE pouze telefonicky.

V případě epidemie nebo karantény potvrzené krajským hygienikem před nástupem, nejpozději v den nástupu na pobyt, vrátí ubytovatel plnou částku za pobyt.

Informace ke stažení ZDE

Přihláška ZDE

Doporučený seznam věcí: ZDE

Bezinfekčnost: ZDE