Škola v přírodě 5. ročník; 05.06. - 09.06.2023

Informace o pobytu

Termín konání: 05.06. – 09. 06. 2023

Název ŠvP: Pod pěti kruhy ve spolupráci se Sportlines a.s, www.pobyty-pro-skoly.cz

Místo pobytu: Hotel Star, Benecko 46, 514 01 Benecko

Celkem za Švp: 5 480 Kč

Pedagogický dohled: třídní paní učitelka + další pedagogický pracovník 

Dopolední program: výuka ve ŠvP dle upraveného rozvrhu

Odpolední program: program Pod pěti kruhy pod vedením instruktorů Sportlines + pedagogů školy

Cena za pobyt zahrnuje:

a) ubytování včetně ubytovacího poplatku ve 3 – 6 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

b) stravování bude zajištěno v pravidelných časech 5x denně. Současně bude zajištěn celodenní pitný režim. Stravování začíná obědem v den příjezdu a končí snídaní a svačinou v den odjezdu (svačinou se rozumí běžná denní svačina, nikoliv balíček na cestu).

V případě požadavku na speciální dietní stravování je tuto skutečnost nutné hlásit s předstihem a poznačit do přihlášky. (pozn: dietní stravování lze poskytovat jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Ten stanoví konkrétní dietu. V případě bezlepkové diety je potřeba s sebou dítěti přibalit tyto ingredience: bezlepkové pečivo, bezlepkové přílohy a bezlepkové sladkosti).

c) program „Pod pěti kruhy“ po celou dobu pobytu včetně vybavení, instruktory, zdravotníka včetně lékárničky, noční pohotovost (instruktor), pojištění storna pobytu v případě nemoci.

d) dopravu

Storno poplatky

Zdravotní důvod (nutné doložit kopii lékařské zprávy):

Při onemocnění žáka před odjezdem, bude na základě potvrzení od lékaře vrácena Dodavatelem částka za pobyt snížená o částku 2 300 Kč  na účet Školy, která pošle vratku zákonnému zástupci. Pojišťovna na základě lékařské zprávy poté vyplatí žákovi 80 % z výše storno poplatku. Nejzazší termín pro vystavení lékařské zprávy je datum odjezdu na Pobyt, tj, 05.06.2023

Jiné než zdravotní důvody:

Následující storno podmínky z ceny pobytu žáka.  

50 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 14 dnů před zahájením pobytu

70 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu

100 % z ceny pobytu žáka při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením pobytu

V případě zrušení pobytu z důlvodu vláádních nařízení bude stanoven náhradní termín pobytu. Záloha v tomto případě zůstane uložena u Dodavatele a bude použita pro pobyt v novém termínu. 

Onemocnění nebo úraz žáka v průběhu pobytu ve ŠvP:

Při onemocnění nebo úrazu žáka v průběhu pobytu, bude vrácena částka za příslušný počet nocí, které zbývaly do konce pobytu ve výši 550 Kč za každou tuto noc. Nepočítá se pak první noc neúčasti na Pobytu. Při odjezdu žáka v průběhu pobytu z jiných důvodů, se částka nevrací. Při onemocnění (úrazu) žáka příp. jiné závažné okolnosti, před stanoveným termínem návratu, si zákonný zástupce individuálně odvoze své dítě ze školy v přírodě.

Odhlášení žáka z pobytu ze zdravotních či jiných důvodů:

1) e-mail:  na adresu: 22@zs-vesec.cz

uveďte: jméno žáka, třídu žáka a důvod odhlášení, jméno zákonného zástupce, email musí být registrovaný v  systému Bakaláři.

2) Osobně na sekretaruátu školy, po - úá 7:30 - 15:30

Odhlásit žáka NELZE pouze telefonicky.

Způsob úhrady: ŠvP se bude hradit ve dvou splátkách a to následovně:

1. splátka: 2 300,- Kč do 10.12.2022 na účet školy

Číslo účtu: 5452102/0800

do poznámky jméno žáka a třída

VS:

5.A 512023

5.B 522023

5.C 532023

2. splátka: 3 180,- Kč do 10.03.2023 na účet školy

Číslo účtu: 5452102/0800

do poznámky jméno žáka a třída:

VS:

5.A 512023

5.B 522023

5.C 532023

V případě, že se rozhodnete své dítě na ŠvP nepřihlásit, bude mu zajištěno vzdělávání ve škole dle upraveného rozvrhu.

Bližší informace o Švp – program, doporučený seznam věcí, potvrzení o bezinfekčnosti Vám budou předány v průběhu měsíce května 2023

V případě dotazů se obracejte na osobu pobvěřenou organizací školy v přírodě Mgr. Nikola Müllerová mullerova@zs-vesec.cz

Závaznou přihlášku pro potřeby organizování ŠvP (škola v přírodě)  odevzdejte třídní paní učitelce nejpozději 04.11.2022.

Informace ke stažení ZDE

Přihláška ZDE