EU peníze školám

Projekt EU  peníze školám - aktuální fáze projektu, načerpané finance, škola pořídila, vytvořené DUM (= digitální učební materiály)
Škola zapojená do projektu po 3 roky - od 2/2011 do 2/2014.

Požadovala finanční dotaci ve výši 2,7 mil. korun.

Současná situace – máme načerpáno všech 2,7 mil. korun, odesílali jsme 3 monitorovací zprávu s průběžnými výstupy.

 

Škola za tyto finance pořídila:
Financování asistenta pedagoga pro zdravotně postiženou žačku po dobu 2 let.
Celoroční vzdělávání 3 pedagogů v AJKrátkodobý kurz AJ pro 1 pedagoga.

Počítačové vybavení 3 odborných učeben informatiky.

Pořízení a instalace 6 interaktivních tabulí + 6 dataprojektorů.

Pořízení 20 osobních notebooků.

 

Škola se zavázala vytvořit přes 1 100 digitálních učebních materiálů (DUM) z různých předmětů, které slouží k výuce našich žáků a jsou na společném uložišti k dispozici všem učitelům v republice.

 

Všechny DUMy najdete zde.