Žádosti

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 1 až 2 dny najdete zde.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 2 a více dnů najdete zde.

Žádost o uvolnění žáka z předmětu - tělesná výchova najdete zde.

Žádost o slovní hodnocení žáka najdete zde.

Žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu najdete zde.

Žádost o prominutí úplaty za školní družinu najdete zde.

Žádost o prodloužení povinné školní docházky najdete zde.