Školní družina - dokumenty

Vnitřní řád školní družiny najdete zde.

Stanovení úplaty za poskytované služby ve školském zařízení najdete zde.

Školní vzdělávací program školní družiny zde

Dodatek č. 1 ke stanovení úplaty za poskytované sklužby ve školském zařízení zde