Školní družina - dokumenty

Vnitřní řád školní družiny najdete zde.

Stanovení úplaty za poskytované služby ve školském zařízení najdete zde.