Školní družina - dokumenty

Vnitřní řád školní družiny najdete zde.

Vnitřní řád ŠD platný od 1.2.2023 zde

Stanovení úplaty za poskytované služby ve školském zařízení najdete zde.

Školní vzdělávací program školní družiny zde

Dodatek č. 1 ke stanovení úplaty za poskytované sklužby ve školském zařízení zde

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD na školní rok 2022/2023 zde

Pijatí žáci do ŠD pro školní rok 2022/2023 zde