Školní družina - dokumenty

Školní rok 2024/2025

Žáci přijatí do ŠD pro školní rok 2024/2025 ZDE

Vnitřní řád ŠD platný od 1.9.2024 zde

Příloha č. 1 - Krietéria pro přijímání žáků do ŠD na školní rok 2024/2025 ZDE

Příloha č. 2 - Zápisní lístek do ŠD (k vyzvednutí u vedoucí p. vychovatelky)

Příloha č.3 - Stanovení úplaty na školní rok 2024/2025 za poskytované služby ve školském zařízení najdete ZDE

Příoha č.4 - Formulář odhlášení ze ŠD: ZDE

Školní vzdělávací program školní družiny zde

 

Školní rok 2023/2024

Vnitřní řád ŠD platný od 1.9.2023 zde

Příloha č. 1 - Kritéria pro přijímání žáků do ŠD na školní rok 2023/2024 zde

Příloha č. 2 - Zápisní lístek do ŠD (k vyzvednutí u vedoucí p. vychovatelky)

Příloha č.3 -Stanovení úplaty na školní rok 2023/2024 za poskytované služby ve školském zařízení najdete zde

Příoha č.4 - Formulář odhlášení ze ŠD: ZDE 

Školní vzdělávací program školní družiny zde