Školní družina - informace

Informace o provozu školní družiny pro rok 2020/2021

Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují.

Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o nejmladší generaci.

 

Provoz ŠD: denně od 6:00 – 7:35; po skončení vyučování v čase 11:35 – 17:00

Ranní družina: 6:00 – 7:35, půlené hodiny 7:40 – 8:40 (příchod možný do 7:45 nebo v čase 8:30 ‑ 8:40)

Žáci přichází do ranní školní družiny nejpozději v 7:15 - pak se budova zavírá; 

v 7:35 odchází žáci do jednotlivých učeben a připravuji se na výuku 

paní vychovatelky si přebítrají žáky do školní družiny po vyučování 

Rodiče nevstupují do budovy školy, vyčkají na příchod dítěte před školou


 
     ODCHODY DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Po obědě
A) sám, bez doprovodu – dítě musí p. vychovatelce předat notýsek (nebo lísteček), kde je samostatný odchod napsán; p. vychovatelka předá dítě po jídle do šatny dozoru a dítě odchází z budovy školy samo
 

B) s doprovodem – dítě předá p. vychovatelce notýsek (nebo lísteček), kde je napsáno, že odchází po obědě s doprovodem – doprovod čeká na dítě před budovou školy; p. vychovatelka předá dítě po obědě v šatně doprovodu nebo dozoru
 

2. V době od 13:00 – 15:00 hod

Probíhá organizovaná činnost (TV, HV, DV, PČ, VV, výlety, pobyt v přírodě, …).

V tomto čase není možné děti vyzvedávat.

3. V době od 15:00 – 17:00 hod
A) sám, bez doprovodu - p. vychovatelka vypouští děti dle zápisního lístku (pravidelné odchody) nebo písemného sdělení od rodičů v notýsku (na lístečku); dítě se vždy hlásí dozoru na konečné družině

B) s doprovodem

15:00 – p. vychovatelka uvolní dítě na základě písemného sdělení v notýsku (na lístečku); rodič musí být přesně v 15:00 před budovou školy

15:30 – 17:00 – rodiče se nahlásí dozoru u konečné školní družiny, na dítě čeká venku před školou

 

SEZNAM VĚCÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Boty a oblečení na převlečení v látkové tašce nebo sáčku (triko, kraťasy, tepláky, mikina, spodní prádlo). Vše podepsané.

papírové kapesníky v krabičce

šťáva (alespoň 1x za pololetí)

drobné odměny (bonbony)

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platby za školní družinu probíhají  bezhotovostním platebním stykem.

měsíční částka je 200,-Kč a je hrazena ve dvou částkách

1. platba za září – prosinec 800 Kč  -  uhradit do konce září

2. platba za leden – červen 1200 Kč  -  uhradit do konce ledna

číslo účtu ŠD:  5452102/0800    

zpráva pro příjemce: příjmení a třída, kterou žák navštěvuje (Novák 3. B)

 

V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 200,- Kč vždy k 18. dni daného měsíce. Příspěvek můžete uhradit i jednorázově za celý školní rok bankovním převodem nebo hotově na sekretariátu ZŠ.


V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod.  bude poplatek na základě  žádosti zákonného zástupce vrácen.

 

 Jestliže rodič nezaplatí v daném termínu příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Jméno E-mail Třída
Melzerová Renata melzerova@zs-vesec.cz 1. A + 3. B
Cinibulková Hana cinibulkova@zs-vesec.cz 2. B + 3. B + 4. B
Hlavatá Zuzana hlavata@zs-vesec.cz 1. C + 3. B
Horáková Martina horakova@zs-vesec.cz 2. A + 3. C
Kučerová Eva kucerova@zs-vesec.cz 3. A + 4. třídy
Jungwirtová Denisa jungwirtova@zs-vesec.cz 1. B + 3. C + 4. C
Kleinerová Tereza kleinerova@zs-vesec.cz 2. C + 3. C

Vedoucí vychovatelka: Renata Melzerová
Telefon do ŠD: 48 48 49 100