Podpora projektů kreativního učení

Projekt je realizovaný z prostředků výzvy č. 0313/2023 Podpora projektů kreativního učení II. v rámci
Národního plánu obnovy - iniciativa Status umělce a umělkyně, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a
kreativního sektoru, skládající se ze tří projektů:
● Projekt 0313000006 Kreativní učení v libereckých základních školách (žadatel Dramacentrum
Bezejména, z.s.)
● Projekt 0313000302 Tanec libereckým školám (žadatel Taneční a pohybové studio
Magdaléna, z.s.)
● Projekt 0313000216 Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách (žadatel
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace)
Cílem projektu je nejen poskytnout školám bezplatné programy kreativního učení, ale především
vzdělat minimálně 10 pedagogů z každé školy v metodách kreativního učení.
Projekt Domu dětí a mládeže „Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách“,
projekt Dramacentra Bezejména „Kreativní učení v libereckých základních školách“ a projekt TS
Magdaléna „Tanec libereckým školám“ financuje Ministerstvo kultury ČR z prostředků Národního
plánu obnovy (výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II), v celkové částce
3 710 500,-Kč. Cílem projektu je nejen poskytnout školám bezplatné programy kreativního učení, ale
především vzdělat minimálně 10 pedagogů z každé školy v metodách kreativního učení.


připojené fotografie:Pro zobrazení této fotogalerie musíte zadat správné heslo